درباره نشریه
ISSN:
2717-3062
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سرایی تبریزی
سردبیر:
دکتر سید سعید اسلامیان
دستیار سردبیر:
دکتر شیوا محمدیان خراسانی
دبیر تحریریه:
دکتر حسین صدقی
سایت اختصاصی:
www.waterproductivity.net
نشانی:
تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، بالاتر از چهار راه سرو، خیابان سپیدار، خیابان شکوفه، پلاک 6، واحد 59، دفتر نشریه بهره وری مصرف آب
تلفن همراه:
09901100663
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/04
مدیر مسئول
دکتر مهدی سرایی تبریزی
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب، آبیاری و زهکشی
Mahdi Sarai Tabrizi
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
سردبیر
دکتر سید سعید اسلامیان
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Seyyed Saeed Eslamian
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydrology
دستیار سردبیر
دکتر شیوا محمدیان خراسانی
دکتر شیوا محمدیان خراسانی

دبیر تحریریه
دکتر حسین صدقی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Hossein Sedghi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Hydrology
اعضای تحریریه
Mohammed Abu Dayeh Matouq
Mohammed Abu Dayeh Matouq
Technology, Chemical Engineering Department Al-Balqa Applied University
Specialist: Biochemical Engineering
دکتر خالد احمدعلی
دکتر خالد احمدعلی

دانشگاه تهران
Khaled Ahmadaali

University of Tehran
Specialist: Agricutural Land Use Planning with Emphasizing the Various Concepts of WP, New Methods and Techniques in Measuring, Monitoring and Improving WP
دکتر فرخ اسدزاده
دکتر فرخ اسدزاده

دانشگاه ارومیه
Farrokh Asadzadeh

University of Urmia
Specialist: Water and Soil Conservation, Water and Soil Pollution
Sayed M Bateni
Sayed M Bateni
The University of Hawaii at Manoa, USA
Specialist: Irrigation Scheduling
Mohammad Bijankhan
Mohammad Bijankhan
Water Engineering and Sciences
Specialist: Applied Hydraulics
Hamouda Boutaghane
Hamouda Boutaghane
extreme Urban System Modeling-Algeria
Specialist: Urban Drainage, Climate Change, hydrological
Elena Bresci
Elena Bresci
University of Florence, Italy
Specialist: Irrigation Problems in Developing Countries
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۴