درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
دکتر حسین الهی نژاد
دبیر تحریریه:
مسلم کامیاب
ویراستار انگلیسی:
محمدرضا عموحسینی
کارشناس:
محمدنبی سعادت فر
سایت اختصاصی:
jm.isca.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، اداره نشریات ، کدپستی: 3749155435
صندوق پستی:
3688-37185
تلفن:
025-31156909
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/19
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر حسین الهی نژاد
دانشیار پژوهشگاه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Hosein Elahinejad
Associate Professor, kalam
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Islamic Theology
دبیر تحریریه
مسلم کامیاب

رشته تخصصی: مهدویت
Moslem Kamyab

اعضای تحریریه
دکتر سید مجید امامی
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Seyyed Majid Emami
Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication
Specialist: Islamic teachings
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر سید مسعود پورسیدآقایی

Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee

دکتر خدامراد سلیمیان

دکتر ابراهیم علیپور

دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
محمود ملکی راد
استادیار کلام و فلسفه اسلامی
قم، ایران، موسسه امام صادق(ع).
Mahmod Malekirad
Assistant Professor, Islamic theology and philosophy
قم، ایران، موسسه امام صادق(ع).
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Seyyed Razi Moosavi Gilani
Associate Professor
University of Religions and Denominations
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
دکتر حسن یوسفیان

حجت الاسلام مهدی یوسفیان
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
ویراستار انگلیسی
محمدرضا عموحسینی

کارشناس
محمدنبی سعادت فر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲