درباره نشریه
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرشته غرقابی نژاد
مدیر مسئول:
فرشته غرقابی نژاد
سردبیر:
دکتر محمد حیدری
مدیر اجرایی:
دکتر شهرزاد طیاری آشتیانی
تلفن:
021-77946921
021-77959405
021-77957286
دورنگار:
021-77977195
021-77941947
سایت اختصاصی:
Farhangeshari fmag .ir
سامانه پیام کوتاه:
30004554550745
نشانی:
تهران، میدان نبوت(هفت حوض)، ابتدای خیابان جانبازان (گلبرگ شرقی)، خیابان مصطفوی، پلاک 54، طبقه دوم، واحد4
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/18