درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
محمدصادق رحمانیان
مدیر مسئول:
محمدصادق رحمانیان
مدیر اجرایی:
محمداسماعیل حق پرست
روابط عمومی:
فرشته چایکار
مسئول اشتراک:
فرشته چایکار
تلفن همراه:
09121486961
تلفن:
021-44895717
نشانی:
تهران، ستاری جنوبی، لاله شرقی، بنفشه نهم، کوچه یاس، پلاک2، واحد 10 ، کدپستی: 1473996476
سایت اختصاصی:
www.chamehmag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۶