درباره نشریه
ISSN:
2251-9246
eISSN:
2345-6221
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر شهرام جوادی
سردبیر:
دکتر محمودرضا حقی فام
مدیر اجرایی:
دکتر فرداد فرخی
ویراستار انگلیسی:
دکتر شریفه سیف وند
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی میدان پونک، بلوار همیلا، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آراد اسلامی ، کدپستی: 1419953181
تلفن:
021-44600021
سایت اختصاصی:
ijsee.ctb.iau.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر شهرام جوادی
دانشیار برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: شبکه های هوشمند برق ، انرژیهای تجدیدپذیر، سیستمهای حمل و نقل برقی
Shahram Javadi
Associate Professor, Electrical Engineering
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Renewable Energy , Electric Vehicle, Smart Grid, Fuzzy Control
سردبیر
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
اعضای تحریریه
دکتر محمدناصر مقدسی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mohammad Naser Moghaddasi
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Antennas, Metamaterials, Electromagnetics, Microwaves, Electromagnetic Compatibility
دکتر حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
مسعود علی اکبر گلکار
استاد
Masoud Aliakbar Golkar
professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Specialist: Smart Grid Studies, Distributed Generation, Power Quality Studies , Load and Energy Management, Reactive Power Studies in Power Systems, Distribution System Planning
دکتر محسن کلانتر
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohsen Kalantar
Professor Electrical Engineering Department
Iran University of Science and Technology
Specialist: Renewable Power Generation, Distribution Systems and Dispersed Generation, Power System Dynamics and Control, System Stability and Optimization, Power System Automation, Energy Storages
Josep M Guerrero
professor Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark
Specialist: microgrid aspects, including power electronics, distributed energy-storage systems
Nikos Mastorakis
Technical University of Sofia,English Language Faculty of Engineerin
Specialist: Signal Processing, Electronics , Automatic Control Systems, Neural Networks, Fuzzy Logic, Mathematical Methods
دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
رضا صباحی ندوشن
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Reza Sabbaghi Nadooshan
Associate Professor Electrical Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Electronic Materials, Nanophotonics
مهدی سیاحی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mehdi Siahi
Associate Professor Department of Electrical
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Smart control system
ویراستار انگلیسی
دکتر شریفه سیف وند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Sharifeh Seifvand
Electrical Engineering Department, Intelligent Power Systems Research Center,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
دکتر فرداد فرخی
دکتر فرداد فرخی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷