درباره نشریه
ISSN:
2717-1876
eISSN:
2717-1868
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (مرکز تحقیقات کاربردی فاوا)
مدیر مسئول:
مهندس احمد دولت خواه
سردبیر:
دکتر محمدناصر مقدسی
جانشین سردبیر:
بهزاد لک
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا تمجید یامچلو
سایت اختصاصی:
pitc.jrl.police.ir
تلفن:
021-81821093
دورنگار:
021-81825225
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان کردستان شمال، خیابان رشید یاسمی، ستاد فرماندهی ناجا، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا، مرکز تحقیقات کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
مهندس احمد دولت خواه
مهندس احمد دولت خواه

سردبیر
دکتر محمدناصر مقدسی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mohammad Naser Moghaddasi
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Antennas, Metamaterials, Electromagnetics, Microwaves, Electromagnetic Compatibility
جانشین سردبیر
بهزاد لک
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی فناوری اطلاعات
Behzad Lak

اعضای تحریریه
دکتر حسین اسدی
دانشیار گروه کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیستم های ذخیره سازی داده ها
Hossein Asadi
Associate Professor Department of Computer
Sharif University of Technology
Specialist: Data Storage Systems
دکتر علیرضا بهراد

دکتر ناصر پریز
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: کنترل، سیستم های کنترل غیرخطی - کنترل بهینه
Naser Pariz
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control
دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
دکتر شاهرخ جم
دکتر شاهرخ جم

دکتر علی حمزه
دکتر علی حمزه

دکتر فربد رزازی

دکتر غلامرضا شاه محمدی
دانشیار
Gholamreza Shahmohammadi

دکتر فریدون شمس
دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Fereydoon Shams
Associate Professor Faculty of Engineering and Computer Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر رضا عزمی
دکتر رضا عزمی

دکتر اکبر غفارپور رهبر
دکتر اکبر غفارپور رهبر

دکتر کیوان فرورقی

دکتر لیلی محمدخانلی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر
Leili Mohammad Khanli
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: computer engineering
دکتر بهزاد مشیری
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
Behzad Moshiri
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Control Information Technology Machine Intelligence and Robotics
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor Faculty of Engineering Sciences
University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر سید محمدرضا موسوی
استادیار
دانشگاه شیراز
Seyyed Mohammad Reza Moosavi
Assistant Professor
University of Shirazu
اسماعیل نجفی اقدم
استاد مهندسی برق
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی برق الکترونیک
Esmaeil Najafiaghdam
Professor, Electrical Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Electronic Engineering
دکتر عبدالرضا نبوی
دکتر عبدالرضا نبوی

ویراستار فارسی
دکتر علیرضا تمجید یامچلو
دکتر علیرضا تمجید یامچلو

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴