درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی امام پور
سردبیر:
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
مدیر اجرایی:
بهزاد مرادی ساران
نشانی:
تهران، میدان صنعت، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسری، طبقه همکف ، کدپستی: 1466643691
تلفن:
021-88369750
021-88575600
دورنگار:
021-88575606
سایت اختصاصی:
ispst-pack.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵