درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر داود حسینی
سردبیر:
دکتر محمد سعیدی مهر
سایت اختصاصی:
jpt.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، مرکز نشر آثار علمی
تلفن:
021-66177180
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/04
مدیر مسئول
دکتر داود حسینی

دانشگاه تربیت مدرس
سردبیر
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد فلسفه،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor, philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Abdurrazzaq Hesamifar
Professor, Department of Philosophy
Imam Khomeini International University
Specialist: Philosophy
دکتر سید حسن حسینی سروری
دانشیار دانشکده فلسفه ی علم
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه علم، فلسفه رسانه، الهیات، فلسفه و کلام اسلامی
Seyed Hasan Hoseini sorouri
Associate Professor Faculty of Philosophy of Science
Sharif University of Technology
Specialist: Department of Philosophy of Science, Theology, Philosophy and Islamic Theology
دکتر سید صدرالدین طاهری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyyed Sadreddin Taheri
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر جهانگیر مسعودی

Jahangir Masoudi

دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر داود حسینی

دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید محمدعلی حجتی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
دکتر شهین اعوانی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه
Shahin Awani
Associate Professor of Wisdom and Philosophy Research Institute of Iran
Specialist: philosophy
دکتر لطف الله نبوی
دانشیار گروه فلسفه، حکمت و منطق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منطق، فلسفه
Lotfollah Nabavi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Logic, philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۱