درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
امیر نریمانی
مدیر مسئول:
امیر نریمانی
سردبیر:
سحرناز امامی دانالو
نشانی:
تهران، خیابان قصردشت، بن بست پیرتاج، شماره 5، واحد دوم
تلفن همراه:
09122972620
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰