درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
علی بایزیدی
مدیر مسئول:
علی بایزیدی
سردبیر:
علی بایزیدی
تلفن:
017-32557136
نشانی:
گرگان، بلوار رسالت، مجتمع مسکونی بهارستان، بلوک 9 ، طبقه پنجم ، پلاک 189 ، کدپستی: 4813857756
تلفن همراه:
09177082167
09113701081
دورنگار:
017-32557136
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲۲