درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمد دوستی زاده
مدیر مسئول:
دکتر محمد دوستی زاده
سردبیر:
دکتر رزیتا جمیلی اسکویی
روابط عمومی:
سیمین صفوی
کارشناس:
مرضیه ملکی
سایت اختصاصی:
jnaect.ir
تلفن همراه:
09050265032
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
صاحب امتیاز
دکتر محمد دوستی زاده

مدیر مسئول
دکتر محمد دوستی زاده

سردبیر
دکتر رزیتا جمیلی اسکویی
دکتر رزیتا جمیلی اسکویی

اعضای تحریریه
دکتر محمد دوستی زاده

دکتر رزیتا جمیلی اسکویی
دکتر رزیتا جمیلی اسکویی

دکتر مائده عابدینی بقا
دکتر مائده عابدینی بقا

دکتر امیرحسین خسروی پور
دکتر امیرحسین خسروی پور

دکتر سمانه خطی
دکتر سمانه خطی

دکتر حشمت الله نوری زاده
دکتر حشمت الله نوری زاده

دکتر الهه مرادی
دکتر الهه مرادی

کارشناس
مرضیه ملکی
مرضیه ملکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵