درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر جعفری
جانشین مدیر مسئول:
علیرضا عسگری
سردبیر:
داوود عامری
مدیر اجرایی:
نوید منتظر
مدیر هنری:
حمید خانمحمدی
نشانی:
تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، جنب مترو شهید حقانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن:
021-88657026 ، داخلی: 888
سایت اختصاصی:
iranrhdm.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶۶