درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع (پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء(ص))
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین هوش سادات
سردبیر:
مهندس ابوالقاسم مظفری
مدیر اجرایی:
مهندس عزیزالله طبرزدی
کارشناس:
محمدعلی طهماسبی
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، موقعیت امام صادق (ع)، پژوهشکده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)،
تلفن:
021-88085874
021-74189284
دورنگار:
021-74189284
سایت اختصاصی:
stc.ihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/03
مدیر مسئول
دکتر سید حسین هوش سادات
دکتر سید حسین هوش سادات

Seyyed Hossein Hosh Sadat

سردبیر
مهندس ابوالقاسم مظفری
مهندس ابوالقاسم مظفری

Abolghasem Mozafari

اعضای تحریریه
مهندس ابوالقاسم مظفری
مهندس ابوالقاسم مظفری

Abolghasem Mozafari

دکتر محمد مردانی شهربابک

رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Mohammad Mardani Shahrbabak

دکتر سید محسن محسنی شکیب
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مکانیک
Seyyed Mohsen Mohseni Shakib
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر فریدون خسروی
استادیار واحد زاهدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Fereydoon Khosravi
Assistant Professor Zahedan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Engineering Geology
دکتر حمید خدادادی

دکتر صفا پیمان

مهدی خرقانی

حسین قربانی

Hossein Ghorbani

دکتر امیر حصیرچی
استادیار گروه تحول و تعالی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد
Amir Hasirchy
Assistant Professor, Department of Excellence & Revolution
Imam Hossein University
Specialist: Management and Economics
دکتر مهدی ریاضی

مجید کیانی
مجید کیانی

مهندس سید حسن حسینی نیک

مهندس علیرضا صادقیان فر

مهندس ابراهیم جمشیدی کهساری
مهندس ابراهیم جمشیدی کهساری

احسان پیرولی
احسان پیرولی

مدیر اجرایی
مهندس عزیزالله طبرزدی

کارشناس
محمدعلی طهماسبی
محمدعلی طهماسبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶