درباره نشریه
ISSN:
2783-1361
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده زنجان
مدیر مسئول:
دکتر نفیسه فارغ زاده
سردبیر:
دکتر نفیسه فارغ زاده
سایت اختصاصی:
www.armanprocessjournal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی و صادقیه، خیابان آرش، کوچه جهاد3 ، پلاک 23، طبقه1 ، کدپستی: 1463656871
تلفن:
021-44223875
دورنگار:
021-44223875
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
مدیر مسئول
دکتر نفیسه فارغ زاده
دکتر نفیسه فارغ زاده

Nafiseh Fareghzadeh

سردبیر
دکتر نفیسه فارغ زاده
دکتر نفیسه فارغ زاده

Nafiseh Fareghzadeh

اعضای تحریریه
دکتر نفیسه فارغ زاده
دکتر نفیسه فارغ زاده

Nafiseh Fareghzadeh

دکتر ناصر مدیری

Nasser Modiri

مهدی محمدی

Mehdi Mohammadi

دکتر غلامرضا وطنیان

عاطفه حسین پور

Atefeh Hoseinpoor

ربابه غفوری

Robabeh Ghafouri

الهام فراهانی
استادیار دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Elham Farahani
Assistant professor
Mofid University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳