درباره نشریه
eISSN:
2981-040X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر نعمت الله فیروزی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضوان طلب
دبیراجرایی:
اسماء خیری یزدی
کارشناس:
زهرا خندان
سایت اختصاصی:
ijs.imamreza.ac.ir
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 3120
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه 21، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر نعمت الله فیروزی

Nemat Firoozi

سردبیر
دکتر محمدرضا رضوان طلب
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Rezvantalab
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر عادل پیغامی

دکتر محمود خدادوست
دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب سنتی
Mahmood Khodadoost
Assistant Professor Traditional Medicine, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
دکتر محمدعلی خلیل زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: برق
جمیله علم الهدا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دبیراجرایی
اسماء خیری یزدی

کارشناس
زهرا خندان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶