درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مدیر مسئول:
دکتر مریم لشکری زاده
سردبیر:
دکتر احمد جعفری صمیمی
دبیر تحریریه:
دکتر یزدان نقدی
مدیرداخلی:
دکتر سهیلا کاغذیان
ویراستار فارسی:
دکتر علی عباس حیدری
ویراستار انگلیسی:
دکتر مجتبی محمدی
نشانی:
تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، ابتدای خیابان فرحزادی، ابتدای خیابان سیمای ایران، پلاک1، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم
تلفن:
021-88385771
021-88385780
021-88385772
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ecomag
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/14
مدیر مسئول
دکتر مریم لشکری زاده

Maryam Lashkarizadeh

سردبیر
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
دبیر تحریریه
دکتر یزدان نقدی

Yazdan Naghdi

اعضای تحریریه
دکتر کامبیز هژبر کیانی

Kambiz Hojabr Kiani

دکتر زهرا میلا علمی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد منابع
Zahra Mila Elmi
Professor, Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر جعفر حقیقت
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Jaafar Haghighat
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economic
دکتر نادر مهرگان
استاد اقتصاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor, Faculty of Economics
Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر سید عبدالمجید جلایی

مریم مصلح

دکتر علیرضا امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Alireza Amini

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
دکتر عباسعلی ابونوری

دکتر حسین عیوضلو
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Hosein Eyvazlou
Associate Professor
ویراستار فارسی
دکتر علی عباس حیدری

ویراستار انگلیسی
دکتر مجتبی محمدی

مدیرداخلی
دکتر سهیلا کاغذیان

Soheila Kaghazian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳