درباره نشریه
ISSN:
2676-7740
eISSN:
2717-0179
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر سید عدنان اشکوری
سردبیر:
دکتر هومن ناظمیان
دستیار سردبیر:
دکتر عبدالله حسینی
ویراستار فارسی:
دکتر هومن ناظمیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر مرتضی یزدان جو
تلفن:
026-34510611
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، کوچه طبرسی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه همکف، گروه زبان و ادبیات عربی ، کدپستی: 1491115719
سایت اختصاصی:
san.khu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/07
مدیر مسئول
دکتر سید عدنان اشکوری
استادیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Sayed Adnan Askvari
Assistant professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language
اعضای تحریریه
Jolanda Guardi

دکتر هومن ناظمیان
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نقد ادبی
Hooman Nazemian
Associate Professor, Arabic Language and Literature
Kharazmi University
Specialist: Literary criticism
دکتر عبدالمجید قاضی

دکتر فاضل اسدی امجد
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، مطالعات رمانتیک، فلسفه و ادبیات، عرفان اسلامی، ترجمه متون اسلامی
Fazel Asadi Amjad
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Literature, Romantic Studies, Philosophy and Literature, Islamic Mysticism, Translation of Islamic Texts
Konrad Hirschler

Bassam Frangieh
Bassam Frangieh

Muhammed Haron

دکتر محمد خاقانی اصفهانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mohammad Khaqani Isfahani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Asghar Ghahremani Moghbel
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: زبان و ادبيات عربي
دکتر فاطمه برجکانی

دکتر سید ابراهیم آرمن
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Seyed Ebrahim Arman
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature
دکتر صلاح الدین عبدی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Salaheddin Abdi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر رقیه رستم پور

دکتر نرگس گنجی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات فارسی
Narges Ganji

دکتر علی بیرانی شال

دکتر جواد اصغری
دانشیار زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات داستانی معاصر عرب، زبان و ادبیات عربی
Javad Asghari
Associate Professor, Arabic Literature
University of Tehran
Specialist: Arab contemporary narrative literature, Arabic Language and Literature
حسین ابویسانی
دانشیار رشته ی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، ادبیات داستانی
Hossein Abavisani
Associate Professor, Department of Arabic language and literature
Kharazmi University
Sobhi Albostani

Mohammad Ayub Nadwi

Mohammad Salama Ramadan

Abdolhagh Omar Belabed

Said Shiyab

Mohammed Bouazza

Marie Thérèse Abdelmessih

Regula Forster

Asad Q. Ahmed

Abdulelah Abdulwahhab Hadi

Iman Mohamdamin Khader ALKIELANI

Christian Matthias Ingemar Martin Matthiessen

Mohammed Ali Farghal

MASUD ANWAR ALAVI

Mohd Azidan Abdul Jabar

سردبیر
دکتر هومن ناظمیان
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نقد ادبی
Hooman Nazemian
Associate Professor, Arabic Language and Literature
Kharazmi University
Specialist: Literary criticism
دستیار سردبیر
دکتر عبدالله حسینی

Abdollah Hosseini

ویراستار فارسی
دکتر هومن ناظمیان
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نقد ادبی
Hooman Nazemian
Associate Professor, Arabic Language and Literature
Kharazmi University
Specialist: Literary criticism
ویراستار انگلیسی
دکتر مرتضی یزدان جو

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳