درباره نشریه
eISSN:
2717-4298
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
سید رضا احسان پور
مدیر مسئول:
سید رضا احسان پور
سردبیر:
دکتر ابراهیم یاقوتی
سایت اختصاصی:
www.jccj.ir
نشانی:
تهران، پیچ شمیران، نبش کوچه عزیزی، پلاک 350، دفتر انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران.
تلفن همراه:
09111164196
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/12
صاحب امتیاز
سید رضا احسان پور
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
دانشگاه شاهد
Seyed Reza Ehsanpour
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology
Shahed University
مدیر مسئول
سید رضا احسان پور
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
دانشگاه شاهد
Seyed Reza Ehsanpour
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology
Shahed University
سردبیر
دکتر ابراهیم یاقوتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
اعضای تحریریه
دکتر امیرحمزه سالارزایی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Amirhamzeh Salarzaee
professor
University of Sistan and Baluchestan
ابوالحسن شاکری

Abolhasah Shakeri

دکتر ابراهیم یاقوتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
دکتر پژمان محمدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Pejman Mohammadi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Private law
دکتر کیومرث کلانتری

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حقوق کیفری
دکتر فرزاد پارسا
دانشیار فقه شافعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: فقه
Farzad Parsa
Associate Professor, Shafee jurisprudence
University of Kurdistan
علاءالدین ملک اف
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و اسلامی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، عرفان، الهیات، فلسفه دین، تاریخ فلسفه، معرفت شناسی، فلسفه
Aladdin Malikov
Researcher, Institute of Humanities and Islamic Sciences
Al-Mustafa International University
Hakan Hakari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶