درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه الزهرا
مدیر مسئول:
مجید ابوالقاسم زاده
سردبیر:
مجید ابوالقاسم زاده
تلفن:
025-32112400
سایت اختصاصی:
mhj.jz.ac.ir
نشانی:
قم، سالاریه، خیابان بوعلی، جامعه الزهرا (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/23
مدیر مسئول
مجید ابوالقاسم زاده

سردبیر
مجید ابوالقاسم زاده

اعضای تحریریه
مجید ابوالقاسم زاده

دکتر زهره برقعی

مرتضی رضایی

دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
دکتر محمد فتحعلی خانی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Fathalikhani
Professor
Specialist: Philosophy
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب
Yar Ali Kord Firoozjaee
Professor, Islamic philosophy and theology
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic philosophy, western philosophy
محمدباقر ملکیان

مهدی عبداللهی
دانشیار فلسفه
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، معرفتشناسی، کلام اسلامی، علوم انسانی اسلامی
Mahdi Abdullahi
Associate Professor, Philosophy
عسکر دیرباز

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۷