درباره نشریه
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام حسن رضایی
سردبیر:
حجت الاسلام سید محسن موسوی اصفهانی
سایت اختصاصی:
alm.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-32133379
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، مجتمع امین، ساختمان شماره 3، پژوهشکده بین المللی المصطفی، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/08
مدیر مسئول
حجت الاسلام حسن رضایی
حجت الاسلام حسن رضایی

Hasan Rezaei

سردبیر
حجت الاسلام سید محسن موسوی اصفهانی

Sayyid Mohsen Mousavi Esfahani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲