درباره نشریه
eISSN:
2783-4557
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فضایی ایران (انجمن هوافضای ایران)
مدیر مسئول:
دکتر حسن سالاریه
سردبیر:
دکتر مهدی فکور
مدیر اجرایی:
دکتر هادی رضائی
نشانی:
تهران، طرشت، بلوار شهید تیموری، نرسیده به بزرگراه شیخ فضل اله نوری، شماره 182 ، کدپستی: 1459777511
تلفن:
021-63192866
سایت اختصاصی:
journal.isrc.ac.ir
journal@isrc.ac.ir
دورنگار:
021-66008615
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/09
مدیر مسئول
دکتر حسن سالاریه

سردبیر
دکتر مهدی فکور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehdi Fakoor
Professor
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمد سلیمانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad .Soliymani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر مجید قاسمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات
Majid Ghassemi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering, Heat and Fluids
دکتر حسن سالاریه

دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا طلوعی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن حدادپور

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hasan Haddad Pour

Sharif University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر امیررضا کوثری

دکتر سید ادیب ابریشمی فر
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Seyed Adib Abrishami Far
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر محمدرضا نوابی

Mohammad Reza Nawabi

دکتر سعید شاخصی

دکتر سعید اصغری
دکتر سعید اصغری

دکتر محمدرضا جهان نما

مدیر اجرایی
دکتر هادی رضائی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۳