درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
زهرا گلیج
مدیر مسئول:
زهرا گلیج
سردبیر:
زهرا گلیج
سایت اختصاصی:
www.karobon.ir
تلفن همراه:
09919730934
نشانی:
تهران، مهرآباد جنوبی، شهرک فردوس، خیابان امام زمان عج، کوچه، شهید علیرضا عبداللهی، پلاک 13، طبقه سوم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۶