درباره نشریه
ISSN:
2980-7646
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انتشارات رئا
مدیر مسئول:
دکتر سید احمد عدالت پناه
سردبیر:
دکتر سید احمد عدالت پناه
سایت اختصاصی:
www.journal-cand.com
تلفن:
011-54310429
دورنگار:
011-54310429
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/02
مدیر مسئول
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
سردبیر
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
اعضای تحریریه
Martin Bohner

Ji Huan He

Specialist: Applied Mathematics, Nanotechnology
Palle Jorgensen
Professor
Specialist: Analysis, Functional Analysis & Operator Theory, Imaging & Signal Processing, Mathematical Physics, Representation & Number Theory
Ljiljana Cvetković

Muhammad Akram

دکتر هاشم صابری نجفی
گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عددی ، راه حل های عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی ، مدل سازی عددی اقیانوس ها
Hashem Saberi Najafi
Department of Applied Mathematics
University of Guilan
Specialist: Numerical Analysis, Numerical Solutions of Ordinary and Partial Differential Equations, Numerical Modeling of the Oceans
Khalide Jbilou

Yongzhong Song

István Faragó

Pasqua D'ambra

Alberto Maria Bersani

دکتر حسین امینی خواه
دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه گیلان
Hossein Aminikhah
Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Svetozar Dimitrov Margenov

Jun Ye
Jun Ye

Praveen Agarwal
Praveen Agarwal

Predrag Stanimirovic

Denis Nikolaevich Sidorov

Hatıra Günerhan

Li-Tao Zhang

دکتر سامان بابایی

دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: بهینه سازی عددی، محاسبات ماتریس، الگوریتم های هورستیک
Saman Babaie Kafaki

Semnan University
Specialist: Numerical Optimization, Matrix Computations, Heuristic Algorithms
دکتر عرفان بابایی تیرکلایی

Erfan Babaee Tirkolaee

دکتر پویا درخشان

Pouya Derakhshan Barjoei

Vakkas Uluçay

Muhammad Nadeem

J.N. Reddy

V. N. Mishra

Xian-Ming Gu

Mohammed K. A. Kaabar

Kavikumar Jacob

Rostam Karim Saeed

Julio Daniel Rossi

محمدجواد عبادی

Mohammad Javad Ebadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹