درباره نشریه
ISSN:
2538-2195
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایوان کی
مدیر مسئول:
دکتر عباس وفایی صفت
سردبیر:
دکتر علی محمد احمدوند
مدیر اجرایی:
مهدی عالی
تلفن:
023-34521580
دورنگار:
023-34521562
نشانی:
ایوانکی، بلوار طالقانی، خیابان دانشگاه، دانشگاه ایوان کی ، کدپستی: 3591899888
سایت اختصاصی:
systems.eyc.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/13
مدیر مسئول
دکتر عباس وفایی صفت
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مکانیک
Abbas Vafaeesefat
Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
سردبیر
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
اعضای تحریریه
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر عباس وفایی صفت
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مکانیک
Abbas Vafaeesefat
Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
مهدی تاجداری

دکتر غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Imam Hossein University
Specialist: Management
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر جعفر باقری نژاد

دانشگاه الزهرا
Jafar Bagherinejad

University of Alzahra
جعفر ترک زاده
جعفر ترک زاده

دکتر عماد روغنیان

دکتر علی سلماس نیا
دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع
دانشگاه قم
Ali Salmasnia
Faculty of Engineering,
University of Qom
Specialist: مهندسي صنايع
دکتر اردشیر احمدی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ardeshir Ahmadi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
مهدی عالی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۳