درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر داریوش رحمانیان
مدیر مسئول:
دکتر داریوش رحمانیان
سردبیر:
دکتر داریوش رحمانیان
دبیر تحریریه:
مهدی میرزایی
مدیرداخلی:
حسین منوچهری
ویراستار فارسی:
آزاده حسنین
مدیر روابط عمومی:
حسین منوچهری
بازرگانی و تبلیغات:
امیرحسین حاجی علی
طراح و گرافیست:
محمدعلی خفاجی
سایت اختصاصی:
mardomnameh.com
نشانی:
تهران، میدان کاج، بلوار سعادت آباد، کوچه هشتم (یعقوبی)، پلاک 5، واحد 2 ، نشر خاموش
تلفن همراه:
09102391729
تلفن:
021-22357003
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲