درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین ساجد
سردبیر:
دکتر سید حمید جزایری
جانشین سردبیر:
علیرضا بابایی
مدیر اجرایی:
معصوم شبانی
ویراستار فارسی:
انور پنام
ویراستار انگلیسی:
محمدحسین رجبیان
سایت اختصاصی:
pam.journals.miu.ac.ir
تلفن همراه:
09127172316
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/15
مدیر مسئول
دکتر سید حسین ساجد

رشته تخصصی: ادبیات و فرهنگ شناسی
Seyed Hossein Sajed

سردبیر
دکتر سید حمید جزایری

جانشین سردبیر
علیرضا بابایی

اعضای تحریریه
دکتر سید حمید جزایری

دکتر محمد جنتی فر
دکتر محمد جنتی فر
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Mohammad Jannatifar
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic literature
محمدحسن جواهری
محمدحسن جواهری

دکتر سید محمود طیب حسینی

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Mahmoud Tayyeb Hoseini

Specialist: Quran and Hadith Sciences
حسین شیرافکن

عبدالمطلب فریدی فر

حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا

دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر عبدالله موحدی محب
استادیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdollah Movahedi Moheb
Assistant Professor
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
انور پنام

ویراستار انگلیسی
محمدحسین رجبیان
دانش آموخته دکتری مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
Muhammad Hussein Rajabian
.Ph.D, Higher Education Complex of Language, Literature and Culturology
Al-Mustafa International University
مدیر اجرایی
معصوم شبانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸