درباره نشریه
eISSN:
2717-1760
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
حسین ولیوند زمانی
مدیر اجرایی:
حمید همت
مدیرداخلی:
مهدی شعبانی
سایت اختصاصی:
www.qjws.ir
تلفن:
021-66414191
دورنگار:
021-66414191
نشانی:
تهران، میدان پاستور، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
حسین ولیوند زمانی
دانشیار گروه آموزش های تخصصی زمینی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hossein Valivand Zamani
Associate Professor, Land force Group
Specialist: Strategic management
اعضای تحریریه
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر خسرو بوالحسنی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دفاع راهبردی
Khosrow Bol Hassani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر رامین زیباسرشت
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Ramin Ziba Seresht
Associate Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: mineral chemistry
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
دکتر فتح الله کلانتری

رشته تخصصی: ژئوپلیتیک
Fathollah Kalantari

Specialist: Geopolitics
دکتر وحید ریاضی
دانشیار سیاست دفاعی
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
رشته تخصصی: سیاست دفاعی/ مدیریت راهبرد دفاعی
Vahid Riazi
Associate Professor, Defence policy
Specialist: Deafence policy
دکتر منصور نجاتی جهرمی

Mansour Nejati Jahromi

مدیر اجرایی
حمید همت

مدیرداخلی
مهدی شعبانی
مهدی شعبانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۱