درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
حمیده مولایی
مدیر مسئول:
حمیده مولایی
سردبیر:
رضا خسروی
مدیر روابط عمومی:
مهدی مولایی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
امیر بابوریان
سایت اختصاصی:
samamagazine.com
تلفن:
021-22863454
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خواجه عبدالله انصاری، کوچه آریایی، پلاک 45، طبقه سوم، واحد 9 ، کدپستی: 1661718620
تاریخ به‌روزآوری: 1403/03/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۶