درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
مدیر مسئول:
دکتر حسین وحیدی
سردبیر:
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی
ویراستار فارسی:
رضا طالبی فرد
کارشناس:
مهدیه حسنخانی فرد
سایت اختصاصی:
jumee.kgut.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته ، کدپستی: 7631885356
تلفن:
034-33773283
034-33776617
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/29
مدیر مسئول
دکتر حسین وحیدی
استادیار گروه محیط زیست
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Hossein Vahidi
Assistant Professor, Department of Environment
Specialist: Environmental Engineering
سردبیر
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی
استاد تمام مهندسی اب و فاضلاب دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصفیه اب و فاضلاب، تصفیه شیرابه، الودگی هوا
Gholam Reza Nabi Bidhendi
Full Professor, faculty of environment
University of Tehran
Specialist: water and wastewater treatment, leachate, air pollution
اعضای تحریریه
دکتر فریدون غضبان
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Freydoon Ghazban
Professor environment College
University of Tehran
حانیه عباسلو

دکتر محمدحسین نیک سخن
دانشیار پردیس دانشکده های فنی، دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Mohammad Hosein Niksikhan
Associate Professor College of Engineering, College of Environment
University of Tehran
مهدی هنرمند

صابر صادقی

سید مرتضی موسوی راد

مهدی رحیمی

بهادر ابول پور

ویراستار فارسی
رضا طالبی فرد

کارشناس
مهدیه حسنخانی فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴