اشتراک نسخه چاپی

شما میتوانید سفارش اشتراک نسخه چاپی این نشریه را از طریق این سایت ثبت کنید. ما اطلاعات شما و هزینه پرداختی را در اختیار دفتر نشریه قرار خواهیم داد تا مجلات بدون واسطه توسط ایشان به نشانی شما ارسال شود.
خواهشمندیم به موارد زیر توجه کنید:

  • توجه داشته باشید که مسئولیت این سایت با تایید برقراری اشتراک توسط نشریه و یا ارسال اولین شماره پایان می‌یابد. لذا لازم است شخصا پیگیر دریافت شماره‌های بعدی باشید و هرگونه تغییر در نشانی خود را سریعا به مجله اعلام کنید.
  • نشریه متعهد است مجلات درخواستی را طی دوره اشتراک به طور کامل برای شما ارسال کند و در غیر این صورت وجه باقیمانده را به شما بازگرداند.
  • این سایت برای مشترکان خود تخفیف ویژه ای در هنگام ثبت سفارش در نظر گرفته است که در صورت پرداخت حق اشتراک سالیانه سایت از آن بهره‌مند خواهید شد در غیر این صورت همان هزینه اعلام شده توسط مجله را خواهید پرداخت و هزینه ای بابت خدمات از شما دریافت نخواهد شد.

تعرفه اشتراک این نشریه مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع اشتراک مدت / تعداد پست عادی پست سفارشی پست پیشتاز
یک ساله دو شماره
1,200,000ريال
1,150,000ريال
- -