گذشته چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۵، شماره 1159، 16 صفحه
10
ویژه نامه استان مرکزی
ایران پتک انواع ابزار آلات صنعتی با کیفیت جهانی تولید می کند
40 درصد از مشترکین خانگی الگوی مصرف آب را رعایت نمی کنند / مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
پیگیری مشکلات صنعت موجب رونق در تولید می شود / مدیر عامل شرکت برین ساز