گذشته سه‌شنبه ۶ امرداد ۱۳۸۸، شماره 4270، 24 صفحه
12
خانواده
صرفه جویی
بازیافت
صمیمانه ها
آرامش در نقش های رنگین / روانشناسان نقاشی را فرصتی برای پرورش خلاقیت و بیان ناگفته ها می دانند
15
زنگ اول
سیاوش تلیانی
یک سال رفاقت یک عمر خاطره / بحثی درباره رابطه دانش آموز و معلم
16
فرهنگ و هنر
یزدان سلحشور
فقط مشهد می تواند... / نگاهی به مجموعه شعر مذهبی «ضریح ساده» از حمیدرضا شکارسری