گذشته یک‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۸، شماره 22282، 12 صفحه
5
گزارش روز
نگاهی به پیشینه تاریخی واقعه کربلا و عبرت آموزی آن (1)
گالیا توانگر
6
فرهنگ و مقاومت
نخبه ای که اسطوره عرفان و اخلاق بود / نگاهی به زندگی سردار شهید «حسن غازی» به عنوان یک نخبه ورزشی، علمی و نظامی
انوشه میرمرعشی
مدافع وطنی که آرزو داشت مدافع حرم باشد / یادبود شهید حسینعلی سبحانیان
8
ادب و هنر
«وطنم ابراهیم»/ گام زدن در مسیری نو / نگاهی به سروده های پایداری و دفاع مقدس در «وطنم ابراهیم»
رضا اسماعیلی
علیرضا چخماقی