گذشته یک‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۸، شماره 9586، 12 صفحه
1
صفحه اول
محسن پیرهادی
یادداشت
تقویت پیشران های اقتصاد / شرحی بر حدیث ولایت
دکتر حمیدرضا ترقی
4
اقتصادی
شیوخ عرب، مشتری ویلاهای شمال / «رسالت» افزایش خرید املاک سواحل شمالی توسط اتباع همسایه را بررسی می کند
نفیسه امامی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)