گذشته شنبه ۳۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره 22287، 12 صفحه
1
صفحه اول
5
گزارش روز
بررسی جایگاه زن در نظام اسلامی و رویارویی با فرهنگ منحط غرب (1)
رضا الماسی
6
پاورقی
بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام (75)
دکتر سهراب صلاحی
بازخوانی مکتوب مستند «خارج از دید 2» (5)