گذشته شنبه ۳۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره 9591، 12 صفحه
4
اقتصادی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 7)
8
شهرستان ها
10
اجتماعی
12
صفحه آخر
سواد رسانه، حلقه مفقوده در جامعه ایرانی / «رسالت» ابعاد رسانه ای و حقوقی ماجرای «دختر آبی» را بررسی کرد
میثم اعظم پور
کتابخانه