گذشته یک‌شنبه ۳۱‌شهریور ۱۳۹۸، شماره 22288، 12 صفحه
5
گزارش روز
وارونه نمایی مطالبات زنان همسو با اهداف فمینیستی / بررسی جایگاه زن در نظام اسلامی و رویارویی با فرهنگ منحط غرب - بخش پایانی
رضا الماسی
6
فرهنگ و مقاومت
آرزویی که در وطن برآورده شد / گفت و گوی کیهان با خانواده یکی از شهدای حادثه تروریستی اهواز؛ شهید هادی الماسیان
سید محمد مشکوه الممالک
8
فرهنگ و مقاومت
شات هایی که قلب ترور را نشانه رفت / شرح حمله تروریستی رژه 31 شهریور اهواز از زبان عکاسان حاضر در صحنه:
زینب مرزوقی
یک شهید، یک خاطره