گذشته چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره 3545، 16 صفحه
1
صفحه اول
دکتر محمدرضا تاجیک
دکتر نعمت احمدی
3
دیپلماسی
جلسه بعدی دادگاه چیفتن 6 ماه بعد / انتقاد سفیر از طولانی کردن روند دادگاه
ایران همچنان ناراضی از اروپا / «با این روند، گام چهارم را برمی داریم»
با عملیات نظامی درسوریه مخالفیم / بیانیه وزارت خارجه ایران در پی خروج نیروهای آمریکایی
6
سیاست
رضاخان چگونه رضاشاه شد؟ / مواجهه تفرشی و زیباکلام درباره دوران پهلوی اول
گفتگو: مهرشاد ایمانی
9
ادبیات
پوینده و پیکارهای ادبی / بازنشر ترجمه هایی از محمدجعفر پوینده بعد از یک دهه
شیما بهره مند
15
جهان
قیام اطلاعاتی علیه رئیس جمهوری آمریکا / توطئه آژانس ها و افسران امنیتی برای جلوگیری از ریاست جمهوری دوباره ترامپ
16
روزنامه فردا
مایکل ناگلر ترجمه: شقایق عطار
طراح: میخائیل کونتوریس
زیر آسمان جهان
سلام فردا
سخن اصلی را لوث می کنند / بازخوردهای تتلو صدای دگردیسی
عمادالدین باقی