گذشته شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره 3547، 16 صفحه
1
صفحه اول
ناصر ذاکری
دکتر احمد غلامی
2
سیاست
کدام 28 نفر؟ / ادامه واکنش به سخنان رئیس جمهور درباره نظارت استصوابی
وحدت را نشکنید / درخواست اصولگرایان از جبهه پایداری
5
اقتصاد
فسادزایی ذیل نهادهای ناظر / حجت الله شریفی در گفت و گو با «شرق» زمینه های فساد در ایران و شیوه مبارزه با آن را بررسی کرد
خیر ویژه
‎رونمایی از 2 محصول جدید پلتفرم شیلر / با حضور پورسیدآقایی در نمایشگاه حمل ونقل و خدمات شهری صورت گرفت
8
اندیشه
9
اندیشه
15
دیپلماسی
کنترل نشت نفت، بازگشت به خانه / حمله به نفت کش ایرانی در نزدیکی ساحل عربستان
عمران خان در راه تهران / در میانه تنش های منطقه
16
روزنامه فردا
طراح: میروسلاو بارتاک
پرنده آبی
لیلی گلستان
میدون و سوفیا
پوریا عالمی