گذشته شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره 22305، 12 صفحه
1
صفحه اول
حمله به شورای نگهبان؛ حاشیه می سازد، کارنامه نمی سازد! / درباره اظهارات روحانی علیه نظارت استصوابی
5
گزارش روز
ضرورت وجدان کاری و انضباط اجتماعی در جامعه امروز (2)
سمیه دولتی
6
پاورقی
بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام (84)
سهراب صلاحی
بازخوانی مکتوب مستند «خارج از دید 2» (14)