گذشته شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره 9609، 12 صفحه
1
صفحه اول
حسین قدیانی
یادداشت
محافظه کار نشوید / شرحی بر حدیث ولایت
دکتر حمیدرضا ترقی
3
سیاسی
بازی با دم شیر / گزارش «رسالت» از احتمال تروریستی بودن انفجار در نفتکش ایرانی «سابیتی»؛
راضیه فراهانی
4
اقتصادی
سیاست وارداتی؛ ایجاد احساس نیاز و مصرف گرایی / «رسالت» پدیده مصرف گرایی در کشور را در گفت و گو با کارشناسان بررسی می کند؛
حانیه مسجودی
معافیت دائم مالیاتی هم رونق بخش تولید نیست / بررسی«رسالت» پیرامون تاثیر کاهش مالیات برتولید؛
نفیسه امامی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (از صفحات 6 تا 8)