گذشته یک‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، شماره 9615، 12 صفحه
2
سیاسی
سید مقاومت، جان لبنان / «رسالت» از ناآرامی های اخیر لبنان و پیامدهای سخنرانی سید حسن نصرالله گزارش می دهد
حامد موحد اصفهانی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)