گذشته دو‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، شماره 9616، 12 صفحه
1
صفحه اول
محمدکاظم انبارلویی
2
سیاسی
3
سیاسی
لوایح سوخته / «رسالت» در گفت و گو با صاحب نظران مهلت مجدد FATF به ایران را بررسی کرد
گفتگو: حانیه مسجودی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
10
اجتماعی
دردسرهای دهه شصتی های 60 ساله! / «رسالت» در گفت و گو با صاحب نظران بحران کهنسالی متولدین دهه 60 را بررسی می کند
مرضیه صاحبی
12
صفحه آخر
«ترندی» به وسعت تاریخ / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان از اهمیت شبکه های اجتماعی در معرفی اربعین حسینی می گوید
حسن شجاعی
طراح: مینا غلامرضایی