گذشته سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸، شماره 9617، 12 صفحه
1
صفحه اول
4
اقتصادی
کشاورزی در بن بست حمایت / گزارش «رسالت» از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و ظرفیت ارزآوری آن
نفیسه امامی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
بن بست سیاسی در لندن / تکلیف برگزیت هنوز مشخص نیست
صدراله حسنی بلیانی
10
اجتماعی
لفت دادن در مسیر تحصیل! / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان دلایل ترک تحصیل دانش آموزان را بررسی کرد
کام دیابتی ها تلخ یا شیرین؟ / «رسالت» از وضعیت سهمیه بندی انسولین در کشور گزارش می دهد
معصومه شمسینی غیاثوند