گذشته شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره 3558، 16 صفحه
1
صفحه اول
دکتر عبدالناصر ذاکری
صالح نقره کار
دکتر احمد غلامی
2
سیاست
برخی تلاش دارند هدف اصلی شفافیت را به حاشیه ببرند / واکنش دفتر اسحاق جهانگیری به حاشیه های اخیر
علم الهدی منتقد همیشگی برجام / غرویان: در یک نظرسنجی از مردم مشهد پرسیده شود که با سخنان علم الهدی موافق اند یا نه؟
4
اقتصاد
بازرگانان سرگردان در عراق / بزرگ ترین رویداد تجاری کشور همسایه، تحت تاثیر ناآرامی ها قرار گرفت
8
اندیشه
تاریخ جعلی قوم یهود / حسینعلی نوذری و هاشم آقاجری در نشست نقد و بررسی کتاب «اختراع قوم یهود»
15
دیپلماسی
به نام ملت ایران / گزارشی از مراسم نکوداشت دکتر محسن محبی به مناسبت صدور دستور موقت دیوان علیه آمریکا؛
سیدمحمدهادی موسوی
16
روزنامه فردا
دغدغه های یک آموزگار
محمدرضا نیک نژاد
دکتر عبدالرحمن نجل رحیم
قصه های شهر
گیتی صفرزاده
پژمان موسوی
طراح: آرتور ساهینبای