گذشته شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، شماره 3562، 16 صفحه
1
صفحه اول
شیما بهره مند
دکتر احمد غلامی
9
اندیشه
10
هنر
روایت تاریخ سیاسی از طریق سینما / گفت و گوی جواد طوسی، احمد طالبی نژاد و احمد غلامی درباره فیلم «مسخره باز»
14
ورزش
عیش کیانوش منغص می شود / رستمی المپیک را از دست داد؟
پایان غم انگیز / فوتبالیست هایی که مصدومیت ترمزشان را کشید
16
روزنامه فردا
طراح: اولگ درگاتچوف
گیتی صفرزاده
دکتر وحید شقاقی شهری
محسن خیمه دوز