گذشته دو‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، شماره 3564، 16 صفحه
1
صفحه اول
8
ادبیات
تاوان نوشتن! / گفت و گو با امیرحسن چهل تن درباره داستان های کوتاهش، به مناسبت تجدید چاپ آثاری از او
گفتگو: علی شروقی
9
ادبیات
10
هنر
نغمه ثمینی
دمیدن جان آدمی در فلز... / چقاشی های کاوه یاری در کیش
گالری گردی
نرم تابیده تو در توی مس / برای نمایشگاه ظرفدیس های فرهاد قصیری
کبوتر ارشدی
13
جامعه
ساماندهی کش دار حیاط خلوت های چند هزار میلیاردی / بیش از یک دهه از خیز شورای شهر برای ساماندهی شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران می گذرد
معصومه اصغری
16
روزنامه فردا
طراح: عبدالرحیم یاسر
سفرنامه یک معلم (8)
آناهیتا عباس نژاد
لیلی گلستان
دکتر بابک زمانی