گذشته سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره 9626، 12 صفحه
4
اقتصادی
حذف قوانین تاریخ مصرف گذشته مالیاتی / مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با «رسالت» تشریح کرد
گفتگو: نفیسه امامی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)