گذشته چهار‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸، شماره 22328، 12 صفحه
5
گزارش روز
کرسی های آزاداندیشی از حرف تا عمل (2)
رضا الماسی
6
پاورقی
بازخوانی مکتوب مستند «خارج از دید 2» (25)