گذشته پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸، شماره 9632، 12 صفحه
1
صفحه اول
دکتر علی تقی نژاد
حسین قدیانی
احمدرضا هدایتی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
12
صفحه آخر
قبله یکی کتاب یکی آرمان یکی / رسالت» در گفت و گو با حجت الاسلام حامد کاشانی، وحدت واقعی جهان اسلام را تبیین می کند
حسن شجاعی
یادمان
شهادت هنر مردان خداست / سالگرد عروج آسمانی شهید امیرمحمد اژدری
فاطمه رضایی
سیدسعیدرضا رضوی
طراح: مینا غلامرضایی